ODPRAVA NEGATIVE V PROSTORU

– stanovanja/poslovni prostori

Uradna klasifikacija narave s strani biologov:

  • živa (človek, rastline, živali)
  • neživa (tla, voda, zrak, svetloba, toplota)

Kot varstveni biolog bi se s to trditvijo morala strinjati, vendar mi je življenje dalo možnost širšega videnja/znanja. Vem, da je vse na planetu Zemlja v medsebojni interakciji in vem, da nič na tem svetu ni neživo. Vse kar gledamo, kar otipamo, okusimo, kar čutimo ima sebi lastno frekvenco, katera le temu determinira obliko. Voda, rastline, kamenje… nič od tega ne izkazuje čustev na način, ki ga pozna naša vrsta- Homo sapiens, kar pa ne pomeni, da le teh nimajo. Na rastlinah se izvajajo številne raziskave, ki dokazujejo spreminjanje energetskega potenciala glede na prizadejano izkustvo (strah, veselje, žalost…). Dokazano je tudi, da voda spreminja svojo lastno obliko ob prisotnosti različnih dražljajev (npr.: beseda HVALA oblikuje lepe, simetrične se oblike vode, beseda ZLO pa vodo deformira do te stopnje, da oblike sploh ni). Poleg čustvovanja je “neživa” narava sposobna tudi pomnjenja. SPOMIN!!!

Stene, tla, pohištvo… bivalnih in poslovnih prostorov “dihajo” z nami. Vse kar se dogaja med stenami, se tu tudi kopiči in shranjuje. Ta spomin, ki je zapisan v stanovanju/poslovnem prostoru ima sebi lastno frekvenco/energijo, ki se od prostora do prostora razlikuje glede na dogodke, ki so se v njem dogodili (samomori, smrt, žalost, veselje, smeh…). Več negativnih izkušenj se je dogodilo, bolj negativna in zavirajoča je energija v prostoru. Ker pa je vse na tem planetu živo in v interakciji, ta energija vpliva tudi na našo lastno energijo, pri čemer nam lahko onemogoča kvalitetno življenje. Če hočemo živeti v boljših odnosih (partnerskih, poslovnih…), lažje dosegati svoje cilje, delovati s svojo lastno energijo… potrebujemo čisto podlago- čist prostor v katerem se zadržujemo.

Z RITUALNO ODPRAVO NEGATIVE v prostoru (poslovni/bivalni) odpravim negativne vplive, ki vam preprečujejo živeti in se izražati s svojo lastno energijo, ter živeti VAŠE življenje v polnem pomenu besede.

parapsihologija & naturopatija